Categories
Articole Pensii

Noi locuri de muncă sunt recunoscute ca locuri de muncă în condiţii speciale!

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.188/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 767/2020, noi locuri de muncă sunt recunoscute ca locuri de muncă în condiţii speciale, în înţelesul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Potrivit noutăţilor legislative sunt avute în vedere următoarele activităţi din sectorul construcţii nave pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în următoarele activităţi specifice: control nedistructiv cu radiaţii ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătuşerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj.

Pentru perioadele de după 31 martie 2001, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare constituie elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii.

Perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi în locurile de muncă de mai sus şi care – conform legislaţiei anterioare – au fost încadrate în grupa I de muncă, este asimilată stagiului de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă.

Astfel beneficiile acestor prevederi constau în:

  • Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfăşurat cel puțin 25 de ani activităţi în locurile de muncă mai sus menţionate;
  • Utilizarea,  la determinarea punctajului mediu anual,  a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii.

Menţionăm că pot beneficia de aceste dispoziţii persoanele care solicită deschiderea drepturilor de pensie ulterior datei de 24.08.2020, inclusiv, respectiv data intrării în vigoare a Legii nr. 188/2002 şi care au desfăşurat activităţile menţionate mai sus.

Pentru recunoaşterea acestor perioade ca fiind lucrate în condiţii speciale persoana interesată trebuie să depună adeverinţa eliberată de angajatorul la care a lucrat sau, după caz, de către deţinătorul legal al arhivelor acestuia.