Categories
Piaţa muncii Ştiri

Noutăţi privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

A fost modificată Legea privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale de Legea nr. 172/2020.

Prevederile legii urmăresc garantarea unui nivel adecvat de protecţie a salariaţilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, în special asigurarea respectării aplicării clauzelor şi condiţiilor de încadrare în muncă şi protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor, prevăzute de legislaţia naţională.

Prin salariat detaşat de pe teritoriul României înţelegem salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care, pe o perioadă limitată de timp, dar nu mai mult de 24 de luni, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, desfăşoară muncă pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care îşi are sediul angajatorul prevăzut la art. 3 lit. b), sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, pe perioada executării contractului încheiat cu angajatorul din celălalt stat membru.

În cazul în care salariatul care a fost pus la dispoziţia unei întreprinderi utilizatoare de către un agent de muncă temporară aflat pe teritoriul României trebuie să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care lucrează în mod obişnuit pentru întreprinderea utilizatoare, în contextul prestării transnaţionale de servicii de către întreprinderea utilizatoare, salariatul este considerat a fi detaşat pe teritoriul respectivului stat membru de către agentul de muncă temporară cu care acesta se află într-un raport de muncă.

Întreprinderile au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor de control, la solicitarea acestora, documente din care să rezulte:
a) cuantumul total al remuneraţiei aplicabile pe teritoriul României de care va beneficia salariatul pe perioada detaşării, cu evidenţierea distinctă a indemnizaţiei specifice detaşării;
b) cheltuielile generate de detaşare şi modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazării sau mesei, după caz, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă raportului de muncă şi/sau cu practicile naţionale aplicabile raportului de muncă, respectiv condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă aplicabile acestuia.