Categories
Organizare judiciară

Se acordă sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemie

Ministerul Fondurilor Europene a lansat în dezbatere publică Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Activităţi eligibile:
-achiziţia de stocuri de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii  de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;

-plata datoriilor curente și restante fațţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit contractelor încheiate;

-plata chiriei pe bază de contract încheiat;

-achiziţia de servicii și reparații necesare activităţii curente de bază cu excepţia serviciilor de consultanţă, studii şi alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

-achiziţia de echipamente de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS – CoV- 2;

-achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activităţii curente;

-achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activităţii;

– plata datoriilor către bugetul statului.