Categories
Organizare judiciară

Încep pregătirile pentru alegerile locale din anul 2020

Hotărârea nr. 2/2020 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020.

Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentanţii partidelor politice sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în birourile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua alegerilor.