Categories
Organizare judiciară

Comisia a luat primele măsuri în procesul de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile

Comisia a luat primele măsuri în procesul de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile şi a Directivei privind eficienţa energetică, invitând cetăţenii şi părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la două foi de parcurs.

Revizuirea ambelor directive va fi esenţială pentru a identifica modul în care politicile din domeniul energiei din surse regenerabile şi al eficienţei energetice vor contribui la îndeplinirea obiectivelor ambiţioase în materie de climă şi de mediu ale Pactului verde european.

Revizuirile fac parte dintr-un proces mai vast, bazat pe adoptarea viitoare a planului privind obiectivele climatice.