Categories
Organizare judiciară

Acordarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român reglementate prin Norme

În Monitorul Oficial nr. 701/2020 a fost publicat Ordinul nr. 734/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român beneficiază, pentru desfăşurarea activităţii, de sume de la bugetul de stat, sub forma transferurilor, sume pentru susţinerea activităţii conform statutului propriu şi legislaţiei incidente.

Salarizarea personalului angajat pe posturile finanţate din sumele provenite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului se stabileşte prin hotărâre a Comitetului executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, prin asimilare cu salariile stabilite pentru funcţii similare din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului sau instituţiile subordonate, după caz. Hotărârea Comitetului executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român se comunică anual Ministerului Tineretului şi Sportului.