Categories
Organizare judiciară

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat rezultatele obţinute de cadrele didactice

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat rezultatele obţinute de cadrele didactice care au susţinut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestaţiilor).

Rata notelor peste 7 (şapte) obţinute de candidaţii care au susţinut proba scrisă este de 58,66%, superioară rezultatelor consemnate în ultimii trei ani: 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017.

La proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 27.002 candidaţi din totalul de 30.113 de candidaţi înscrişi.