Categories
Organizare judiciară

Plata compensaţiilor care se cuvin bugetului local în cazul operaţiunilor petroliere!

Ordinul nr. 3435/2020 a aprobat Modalitatea de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

Pentru exercitarea dreptului de trecere subteran, de suprafaţă sau aerian, titularii care desfăşoară operaţiuni petroliere şi execută lucrări vor plăti:
a) despăgubirile prevăzute la art. 13 alin. (5) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare;
b) compensaţiile prevăzute la art. 13 alin. (7) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare;
c) despăgubirile prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare.

Declaraţia fiscală model 2020 ITL 076 pentru stabilirea sumelor reprezentând compensaţii şi despăgubiri care se cuvin bugetului local pentru dreptul de trecere asupra imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ – teritoriale, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta modalitate de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.