Categories
Organizare judiciară

Pentru efectuarea de lucrări în cazul construcţiilor monument istoric este necesară o notificare prealabilă!

A fost aprobat Ordinul nr. 3037/2020 privind modalitatea de realizare şi formatele necesare comunicării notificării prealabile şi emiterii acordului scris care se aplică în cazul construcţiilor monument istoric şi al construcţiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentaţii de urbanism aprobate.

În cazul construcţiilor monument istoric şi al construcţiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentaţii de urbanism aprobate, lucrările prevăzute de Legea nr. 50/1991se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorităţii administraţiei publice locale şi a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi în baza acordului scris al acestui serviciu public deconcentrat, care conţine condiţiile şi termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

Acordul scris se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, iar la depăşirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.