Categories
Organizare judiciară

Retragerea autorizării auditorilor financiari

În cazul în care autorizarea auditorului financiar a fost retrasă de către ASPAAS ca urmare a compromiterii serioase a bunei reputaţii auditorul are obligaţia ca în termen de 3 luni de la emiterea ordinului preşedintelui ASPAAS de retragere a autorizării să depună pe platforma online de raportare anuală, după caz, raportul/ rapoartele aferent(e) activităţii desfăşurate până la momentul emiterii ordinului de retragere a autorizării, respectiv raportul fără activitate.

Ordinul nr. 274/2020 a modificat şi completat Normele privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 87/2018, a Normelor privind suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari şi firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 88/2018, şi a Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018.

Auditorii financiari pot solicita retragerea autorizării, depunând la sediul ASPAAS o cerere scrisă semnată şi datată, însoţită de ordinele de autorizare, respectiv de înregistrare emise de preşedintele ASPAAS sau de certificatul de autorizare emis de CAFR înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 162/2017, în original, care se vor adăuga la dosarul de autorizare existent la nivelul ASPAAS, împreună cu documentele justificative