Categories
Organizare judiciară

Noi atribuţii au fost aduse inspectorului – şef al Inspecţiei Judiciare

Noi atribuţii au fost aduse inspectorului – şef de către Ordinul nr. 81/2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului – şef al Inspecţiei Judiciare nr. 134/2018.

Inspectorul – şef adjunct îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) avizează sau confirmă actele şi rezoluţiile întocmite de inspectorii de la Direcţia de inspecţie pentru procurori, cu excepţia celor avizate sau confirmate de inspectorul – şef; la solicitarea inspectorului – şef, avizarea sau confirmarea poate viza de asemenea acte şi rezoluţii întocmite de inspectorii de la Direcţia de inspecţie pentru judecători;
b) asigură continuitatea funcţiei de inspector – şef în caz de absenţă sau imposibilitate temporară de exercitare a acesteia de către titular; în aceste cazuri, inspectorul – şef adjunct exercită, pe lângă atribuţiile proprii, şi atribuţiile inspectorului – şef, stabilite de lege sau regulamente, cu excepţia celor delegate, prin ordin, de inspectorul – şef; pe durata asigurării continuităţii, atribuţiile inspectorului – şef nu pot fi delegate, iar cele ale inspectorului – şef adjunct pot fi delegate în parte.