Categories
Organizare judiciară

A fost reglementat cadrul legislativ referitor la desfăşurarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

Legea care reglementează cadrul legislativ referitor la desfăşurarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populaţiei din România a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 659/2020.

Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populaţiei din România reprezintă un ansamblu de acţiuni intersectoriale şi coordonate, asigurate de către Guvern şi instituţiile abilitate, împreună cu cetăţenii, familia, societatea în ansamblul ei, pentru creşterea speranţei de viaţă, reducerea deceselor evitabile, precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii.

Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor se realizează pe baza unui program multianual, care cuprinde subprograme anuale.

Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor se implementează de către echipe multidisciplinare alcătuite din absolvenţi ai facultăţilor cu profil de sănătate, psihologie, asistenţă socială, ştiinţe economice, ştiinţe administrative, servicii şi politici de sănătate publică, precum şi alte domenii.