Categories
Achiziţii publice Ştiri

Au fost aprobate Normele metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

În Monitorul Oficial nr. 625/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2916/200 pentru aprobarea Normelor metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa.

Prin decizie a directorului general, emisă cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 257/2019 privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor stabileşte categoriile produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiilor centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare.

Produsele şi serviciile care pot face obiectul deciziei directorului general sunt cele prevăzute în categoriile din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 257/2019, categoriile de produse şi servicii fiind stabilite conform Regulamentului (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV).