Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul structurilor MAI

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică ordinul privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

La nivelul MAI, a fost elaboratproiectul ordinului ministrului afacerilor interne, careîși propune să stabilească un set de reguli privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul unor proceduri realizate la nivelul structurilor MAI şi în relaţia acestor structuri cu terţii, astfel:
-utilizarea semnăturii electronice calificate pentru semnarea înscrisurilor electronice care au caracterul unui act administrativ sau a celor destinate a fi utilizate în relaţia cu terţii;
-utilizarea semnăturii electronice avansate emise la nivelul M.A..I, sau a unei semnături electronice având un nivel de securitate mai ridicat, pentru semnarea înscrisurilor în formă electronică destinate a fi utilizate în relaţia cu alte structuri MAI;
-posibilitatea structurilor, în funcţie de rezultatul unei analize interne, de a achizişiona certificate calificate pentru semnătură electronică;
-reglementarea reutilizării înscrisurilor electronice prin certificarea „conform cu originalul” şi semnare olografă a copiilor pe suport de hârtie.