Tag: semnatura electronica

 • Reglementări privind utilizarea semnăturii electronice!

  Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 647/2024. Actul juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată, produce aceleaşi efecte juridice ca acelaşi act juridic în format…

 • Încheierea contractului individual de muncă!

  Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Potrivit Codului muncii, părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

 • ANCOM. Semnătura electronică poate fi utilizată pentru încheierea contractelor de comunicații electronice

  Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a informat că semnătura electronică poate fi acum utilizată pentru încheierea contractelor de comunicații electronice. Contractele de comunicații electronice pot fi încheiate în scris, pe hârtie sau în format electronic, utilizând semnătura electronică, dar și prin mijloacele de comunicare la distanță, conform reglementărilor în vigoare.

 • Utilizarea semnăturii electronice în relațiile de muncă!

  Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Legea 208/2021 prevede că părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

 • Distribuirea pe teritoriul României a corespondenţei clasificate se va realiza prin MES@GER!

  Corespondenţa ce conţine informaţii secrete de stat şi informaţii secrete de serviciu se expediază şi recepţionează şi prin sistemul de transfer digital securizat al corespondenţei clasificate între unităţi beneficiare ale sistemului de colectare, transport, distribuire şi protecţie a corespondenţei clasificate organizat de Serviciul Român de Informaţii, şi anume MES@GER.

 • Proiect. Utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul structurilor MAI

  Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică ordinul privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.