Categories
Organizare judiciară

Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale

În Monitorul Oficial nr. 580/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2032/2020 pentru modificarea art. 10 din Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 3.247/1.179/2017.

Se prevede că Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti verifică şi/sau testează cerinţele prevăzute de normele metodologice referitoare la comunicaţia aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru online, cu excepţia funcţiilor care vizează transmiterea de mesaje între Sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut de ordonanţa de urgenţă şi aparatele de marcat electronice fiscale, şi, respectiv, blocarea aparatelor de marcat electronice fiscale.