Categories
Organizare judiciară

Ultima probă din cadrul examenului de bacalaureat va avea loc astăzi!

Ieri, 24 iunie, s-a desfăşurat a doua probă obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2020.

138.104 candidaţi au susţinut această probă, iar 5.935 de candidaţi nu s-au prezentat. Dintre aceştia, 57 se află în izolare, iar 5 candidaţi erau spitalizaţi/în carantină.

Nu s-au înregistrat cazuri în care temperatura să depăşească valoarea maximă de 37.3̊ C.

Ultima probă, cea la alegere a profilului, va avea loc astăzi, 25 iunie.

Primele rezultate vor fi afişate marţi, 30 iunie, până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD), precum şi cu solicitarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va publica rezultatele elevilor obţinute în urma susţinerii examenelor naţionale prin anonimizarea numelui şi a prenumelui.