Categories
Organizare judiciară

Instituţiile financiare nebancare vor întocmi, în scop informativ, un set de situaţii financiare anuale individuale!

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare a fost modificat.

Se prevede că pentru exerciţiile financiare ale anilor 2019, 2020, 2021 şi 2022, instituţiile financiare nebancare vor întocmi, în scop informativ, un set de situaţii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, obţinute prin retratarea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale întocmite în baza evidenţei contabile ţinute potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Instituţiile financiare nebancare vor întocmi pentru fiecare din exerciţiile financiare ale anilor 2019, 2020, 2021 şi 2022 o situaţie care să reflecte diferenţele dintre tratamentul contabil conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi tratamentul prevăzut de IFRS pentru fiecare element din formatul de bilanţ şi cont de profit sau pierdere, prevăzut la pct. 31 şi, respectiv, pct. 68 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, însoţită de explicaţii detaliate.