Categories
Organizare judiciară

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a fost desemnată birou unic de legătură

În Monitorul Oficial nr. 488/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 444/2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004.

Hotărârea desemnează biroul unic de legătură şi autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor. Astfel se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor drept birou unic de legătură.