Categories
Articole Protecţie socială

Ce măsuri trebuie să respecte proprietarii de terase?

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică trebuie să respecte măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare.

Ordinul nr. 1809/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 461/2020, stabileşte măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice la terasele/spaţiile deschise din exteriorul unităţilor de alimentaţie publică în legătură cu activităţile de manipulare, preparare, comercializare, servire şi consum al produselor alimentare.

Menţionăm că începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice la terasele sau spaţiile deschise din exteriorul unităţilor de alimentaţie publică.

Operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice au următoarele obligaţii privind protecţia clienţilor în spaţiile în care aceştia au acces:
1) la intrarea în spaţiul special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de alimentaţie publică (terasă) se va face un triaj observaţional al clienţilor (accesul clienţilor cu semne vizibile de infecţie respiratorie va fi interzis);
2) se vor asigura că la intrarea în spaţiul special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de alimentaţie publică (terasă) şi la grupurile sanitare există dispozitive cu produse biocide avizate, necesare dezinfectării mâinilor clienţilor, precum şi informarea acestora cu privire la modul de utilizare;
3) se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienţi în interiorul spaţiului special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de alimentaţie publică (terasă), astfel încât să se minimizeze contactele între clienţi (exemplu: înspre şi dinspre toaletă);
4) se va interzice transferul meniurilor, solniţelor, olivierelor şi al altor obiecte de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienţilor de la o masă şi, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosinţă;
5) se interzice consumul de produse în picioare, pentru a minimiza circulaţia clienţilor în interiorul terasei;
6) în unităţile cu plata la casa de marcat se vor instala panouri de protecţie din plexiglas;
7) va fi încurajată plata cu cardul, fie la casă, fie către personalul de servire;
8) se asigură că normele de distanţare fizică sunt aplicate în mod eficient şi că se evită pe cât posibil interacţiunea fizică cu şi între clienţi; se stabileşte un număr de maximum 4 clienţi care pot ocupa o masă, cu condiţia respectării unei distanţe de 1,5 m între persoane, excepţie de la această regulă fac membrii aceleiaşi familii, care au acelaşi domiciliu;
9) se asigură respectarea unei distanţe de minimum 2 m între ocupanţii scaunelor meselor alăturate;
10) în funcţie de amplasarea meselor cu respectarea prevederilor prezentei norme, se va stabili numărul maxim de locuri care pot fi ocupate în cadrul spaţiului special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de alimentaţie publică (terase);
11) ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea în unitate şi să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariţiei unui caz de îmbolnăvire între clienţii localului;
12) se asigură că la servirea mesei personalul va purta mască şi mănuşi; mănuşile utilizate la servire nu vor fi utilizate la pregătirea mesei;
13) informează clienţii asupra regulilor de igienă, dezinfectare şi distanţare fizică, precum şi a necesităţii limitării timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul;
14) asigură curăţarea şi dezinfecţia cu substanţe biocide avizate a tuturor spaţiilor/suprafeţelor unde au acces clienţii, precum şi a ustensilelor utilizate în timpul servirii mesei;
15) se asigură o protecţie suplimentară a produselor alimentare din vitrinele deschise sau bufete situate în spaţiile de servire şi consum, limitând accesul clienţilor la produse şi preparate, acestea fiind servite de personal care asistă servirea produselor din vitrine sau bufete; a
16) se asigură că se efectuează dezinfecţia meselor, după fiecare client/grup, cu produse biocide care necesită un timp minim de contact, avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide;
17) utilizarea de semnalizări verticale pentru a direcţiona clienţii terasei pe benzi, dacă este posibil, pentru a facilita circulaţia pe terasă, menţinând în acelaşi timp distanţa de 2 m.

Atenţie! În situaţia în care într-o localitate evoluează focare extinse se suspendă activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice la terasele/spaţiile deschise din exteriorul unităţilor de alimentaţie publică, în conformitate cu decizia Centrului de coordonare şi conducere a intervenţiei judeţean/al municipiului Bucureşti.