Categories
Articole Asigurări de sănătate Programe de sănătate Sănătate

Noi reguli pentru acordarea concediului medical!

În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului s-a impus prelungirea unor termene.

Ordinul nr. 872/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 435/2020.

Potrivit ştirilor juridice, certificatele de concediu medical eliberate începând cu data de 15 mai 2020 se pot transmite de către medicii curanţi către persoanele asigurate şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Certificatele de concediu medical care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanţă constituie document justificativ de plată şi se depun la casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite angajaţilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.

Iar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical adeverinţa de la angajator se poate elibera şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Certificatele de concediu medical care cuprind a 91 – a zi sau depăşesc 183 de zile, precum şi cele acordate pentru risc maternal se eliberează până la data de 30 iunie 2020 şi se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii.

Certificatele de concediu medical, acordate de medici, alţii decât medicii de familie, eliberate până la data de 30 iunie 2020, se plătesc fără avizul medicului de familie.

Pentru perioada cuprinsă între data de 15 mai 2020 şi data de 30 iunie 2020, dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeaşi afecţiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.