Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programele de formare continuă se vor desfăşura în mediul online

Programele de formare continuă acreditate pentru forma de organizare de tip faţă-în-faţă, aflate în desfăşurare la data suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular şi suspendate conform prevederilor legale în vigoare, vor fi reorganizate şi se vor desfăşura în mediul online pentru o perioadă cel puțin egală cu durata suspendării cursurilor.

Desfăşurarea acestor activităţi în sistem online este condiţionată de respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

  • deţinerea avizului Comisiei Specializate de Acreditare, acordat doar în format sincron audio-video (webinar) – utilizând facilităţile platformelor/aplicaţiilor de formare e-learning, avizate pentru programele respective – şi doar pentru grupele de cursanţi din seriile curente, implicate în activităţile de formare la data suspendării acestora;
  • acordul a cel puțin jumătate + 1 din numărul cursanţilor notificaţi pentru participare la activităţile desfăşurate sub formă de webinar;
  • declaraţie pe proprie răspundere, datată şi semnată, din partea fiecărui cursant/participant la aceste activităţi de formare online (webinar), care să ateste accesul la internet şi la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului;
  • declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului, privind capacitatea acestuia de transformare a activităţilor faţă-în-faţă în activităţi online de tip sincron audio-video (webinar);
  • existenţa unor contracte de închiriere sau de punere la dispoziţie de mijloace electronice, încheiate de furnizorul de formare cu terţi şi a procesului-verbal de predare a acestora către cursanţi, după caz, în situaţia desfăşurării unor activităţi de formare în regim online;
  • denumirea platformei/aplicaţiei e-learning şi linkul către aceasta, cu prezentarea/descrierea succintă a specificaţiilor tehnice şi cu prezentarea ghidului de utilizare a platformei, adaptat desfăşurării activităţilor din cadrul programului de formare în regim online, conform planului de învăţământ al programului de formare continuă acreditat.