Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Activităţile in cadrul unităţilor de învăţământ se vor desfăşura cu respectarea unor reguli stricte

Au fost adoptate măsuri pentru desfăşurarea activităţilor de către persoanele care au acces în cadrul instituţiilor de învăţământ, în condiţii de siguranţă.

În Monitorul Oficial nr. 381/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4220/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS – CoV – 2 în unităţile/instituţiile de învăţământ.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării va asigura cadrul general pentru desfăşurarea tuturor activităţilor specifice în cadrul instituţiilor de învăţământ şi monitorizează prin inspectoratele şcolare judeţene modul în care se implementează acţiunile de prevenire şi combatere a infectării.

Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de implementarea acţiunilor de prevenire şi combatere a infectării şi de organizarea şi desfăşurarea activităţilor, pe baza unui program.

Potrivit noutăţilor legislative, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, reprezentanţii organizaţiilor sindicale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, pentru organizarea în bune condiţii a activităţilor desfăşurate.

Trebuie impuse următoarele măsuri:

1) la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37°C) de către cadrul medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor;
2) în situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei de tratament;
3) participarea elevilor la activităţile de pregătire va fi decisă de părinţii acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecţiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani);
4) parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;
5) elevii vor fi însoţiţi de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învăţământ până în sala de clasă şi apoi, după finalizarea activităţilor, vor fi conduşi până la ieşire;
6) la intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.);
7) în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii vor fi afişate mesaje de informare cu privire la normele igienico – sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS – CoV – 2;
8) intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă şi alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;
9) unitatea de învăţământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent;
10) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta masca de protecţie pe toată durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau săpun;
11) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) şi la finalizarea programului;
12) în sălile de clasă activităţile se vor desfăşura cu maximum 10 elevi, situaţi la cca. 2 metri distanţă unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământ;
13) în perioada 2 – 12 iunie, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu şi de 2 ore pentru elevii de gimnaziu. În situaţia unităţilor de învăţământ care vor realiza activităţile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de 2 ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanţe biocide şi aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puţin o oră;
14) în perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic;
15) grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor;
17) colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învăţământ;
18) la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.

Iar cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu stricteţe a măsurilor de distanţare fizică dintre elevi şi măsurile igienico – sanitare de prevenire a infecţiei.