Categories
Organizare judiciară

A fost aprobat Programul naţional “Şcoala de acasă”

A fost aprobat Programul naţional “Şcoala de acasă” în vederea achiziţionării de dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în vederea facilitării activităţilor didactice la distanţă pentru elevii din medii defavorizate, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, care va fi derulat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2020.

Prin Hotărârea nr. 370/2020 s-a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2020 cu suma de 150.000 mii lei, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, la titlul 20 “Bunuri şi servicii” din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.

Criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în baza propunerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, centralizate de inspectoratele şcolare.