Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Noutăţi privind modalitatea de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice

Modalitatea de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice precum şi pentru rezidenţii detaşaţi sau delegaţi în unităţile sanitare care înregistrează deficit major de personal pe durata stării de urgenţă a fost recent aprobată.

În Monitorul Oficial nr. 327/2020 a fost publicat Ordinul nr. 643/2020 privind aprobarea modalităţii de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice pe durata stării de urgenţă.

Personalul medical şi auxiliar delegat din unităţile sanitare publice pe perioada stării de urgenţă este pontat de unitatea sanitară la care este delegat şi în cadrul căreia îşi desfăşoară efectiv activitatea.

Pe baza pontajului efectuat şi asumat de unitatea sanitară în cadrul căreia este delegat acest personal, plata drepturilor salariale se realizează de către unitatea sanitară de la care a fost delegat. Pontajul se transmite prin mijloace de comunicare electronică către unitatea sanitară care a delegat personalul, până pe data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face plata la adresa de e-mail a conducătorului unităţii sanitare.

Potrivit noutăţilor legislative, influenţele financiare determinate de creşterile salariale pentru personalul medical şi auxiliar delegat din unităţile sanitare publice pe perioada stării de urgenţă, determinate de aplicarea acestui ordin, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii, se solicită caselor de asigurări de sănătate de către unitatea sanitară publică de la care a fost delegat personalul respectiv.

Iar pentru personalul detaşat, acesta este pontat de unitatea sanitară la care a fost detaşat.

Iar pe baza pontajului efectuat de unitatea sanitară la care a fost detaşat, aceasta efectuează plata personalului.

Personalul detaşat beneficiază de drepturile salariale, care îi sunt mai favorabile, fie de la unitatea sanitară de la care s-a dispus detaşarea, fie de la unitatea sanitară la care este detaşat, potrivit dispoziţiilor din Codul Muncii.

În ceea ce îi priveşte pe medicii rezidenţi delegaţi sau detaşaţi, pe durata stării de urgenţă, aceştie sunt pontaţi de unitatea la care sunt detaşaţi sau delegaţi şi în cadrul căreia îşi desfăşoară efectiv activitatea.

Foaia de prezenţă a medicilor rezidenţi se întocmeşte de către unitatea unde aceştia sunt delegaţi sau detaşaţi şi se transmite până la data de 5 a lunii următoare pentru luna anterioară în care se face plata, în format pdf, la adresa de email a conducătorului unităţii unde medicul rezident este încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată.