Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Autoritatea pentru Digitalizarea României. Noi reguli privind organizarea şi funcţionarea!

Autoritatea pentru Digitalizarea României, ADR, se organizează şi funcţionează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea prim – ministrului, având rolul de a realiza şi coordona implementarea strategiilor şi a politicilor publice în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale.

În Monitorul Oficial nr. 89/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României.

Hotărârea prevede că Autoritatea pentru Digitalizarea României are următoarele obiective:
a) contribuie la transformarea digitală a economiei şi societăţii româneşti;
b) realizează guvernarea electronică la nivelul administraţiei publice din România, prin operaţionalizarea standardizării şi interoperabilităţii tehnice şi semantice a sistemelor informatice în administraţia publică centrală şi implementarea principiilor Declaraţiei ministeriale de la Tallinn privind guvernarea electronică din 2017;
c) contribuie la îndeplinirea obiectivelor pentru România ale programelor de asistenţă financiară ale Uniunii Europene în domeniul său de competenţă.

Autoritatea pentru Digitalizarea României exercită, în domeniul său de competenţă, următoarele funcţii:
– de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale;
– de reglementare, prin care reglementează participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituţiilor publice;
– de avizare;
de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale, europene şi internaţionale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
– de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în domeniul său de competenţă;
– de administrare şi gestiune;
– de promovare, coordonare, monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul său de competenţă, precum şi a cadrului naţional de interoperabilitate;
– de comunicare, prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât şi cu sectorul privat şi societatea civilă;
– de implementare şi gestionare a proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi a programelor şi proiectelor finanţate din fonduri naţionale şi alte surse legal constituite;
– de organism intermediar, prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru “Creşterea competitivităţii economice” şi Programul operaţional “Competitivitate” în condiţiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu privire la alte programe cu finanţare europeană.

ADR este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii.