Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Cum se va desfăşura recensământul populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021?

Recensământul este o cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.

În Monitorul Oficial nr. 106/2020 a fost publicată O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează organizarea şi desfăşurarea în anul 2021, pe întreg teritoriul ţării, a recensământului populaţiei şi locuinţelor în România, în conformitate cu cerinţele pe plan naţional şi cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi locuinţelor şi ale regulamentelor de punere în aplicare aferente rundei 2021 de recensăminte şi cu recomandările Comisiei economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi producerea indicatorilor statistici de recensământ.

Organizarea şi efectuarea recensământului se realizează sub aspect tehnico – metodologic de către Institutul Naţional de Statistică, în concordanţă cu regulamentele Uniunii Europene, precum şi cu normele Comisiei economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul recensământului populaţiei şi al locuinţelor, sub coordonarea şi controlul Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor.

Va fi constituită Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021, CCRPL2021, structură fără personalitate juridică.

Nominalizarea persoanelor care intră în componenţa CCRPL2021 se face de către conducătorul fiecărei instituţii implicate, respectiv de către preşedintele Asociaţiei oraşelor din România, al Asociaţiei comunelor din România, al Asociaţiei municipiilor din România şi al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

Iar pentru pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarea lucrărilor de recensământ, la nivel teritorial se constituie comisii de recensământ judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunale.

Nu se înregistrează la recensământ persoanele care nu deţin cetăţenie română din cadrul reprezentanţelor diplomatice, consulare şi comerciale sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi nici membrii familiilor lor, personalul forţelor armate străine, personalul flotei comerciale navale şi aeriene – cetăţeni străini, care la momentul de referinţă al recensământului se află temporar pe teritoriul ţării.

De asemenea, la recensământ nu se înregistrează clădirile situate pe teritoriul României deţinute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul sau reşedinţa cetăţeni români.