Categories
Articole Fiscalitate

Au fost aprobate Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali!

Activitatea de consultanţă fiscală se exercită numai de persoanele care au promovat examenul de consultant fiscal şi se inregistrează în Registrul consultanţilor fiscali şi al societaţilor de consultanţă fiscală la secţiunea “persoane active” în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului.

În Monitorul Oficial nr. 76/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi.

Pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi constă în însuşirea noutăţilor şi modificărilor legislative în materie fiscală, atât în ceea ce priveşte legislaţia internă, cât şi în ceea ce priveşte legislaţia comunitară în domeniu.

În procesul de pregătire permanentă, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali sunt asistaţi de Direcţia de învăţământ, care poate recomanda sau, după caz, poate furniza materialele de specialitate necesare pentru pregătirea profesională şi pentru informarea periodică.

Pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi se realizează în conformitate cu Programul de pregătire profesională continuă, elaborat pe domenii de activitate şi pe teme de pregătire profesională de către Direcţia de învăţământ şi aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Programul de pregătire profesională continuă se actualizează operativ în timpul anului, cu aprobarea conducerii Camerei Consultanţilor Fiscali, atunci când apar cauze obiective sau când există noi teme prioritare de larg interes pentru consultanţii fiscali şi pentru consultanţii fiscali asistenţi.

Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali ţine evidenţa orelor de pregătire profesională desfăşurate şi a membrilor participanţi, eliberând la cerere şi adeverinţe în acest sens.