Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Avem un nou model de Declaraţie unică pentru veniturile din anul 2019!

Declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, a fost aprobat un nou model al declaraţiei valabil în anul 2020.

În Monitorul Oficial nr. 47/2020 a fost publicat Ordinul nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Reamintim că declaraţia se depune:
– până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
– până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
– până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

În ceea ce priveşte rectificarea acesteia declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionăm că se poate rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere.