Categories
Articole Fiscalitate

Vă reamintim că procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală a suferit modificări!

Vă reamintim că procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală a suferit unele modificări iar actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial încă de anul trecut.

În Monitorul Oficial nr. 945/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3008/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Unde va fi depusă cererea?

Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune:
a) la registratura organului fiscal central competent;
b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
c) prin intermediul serviciului «Spaţiu privat virtual»;
d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii;
e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Iar în situaţia în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă la un alt organ fiscal decât cel competent în eliberarea certificatului, acesta comunică de îndată solicitantului eroarea şi indică organul fiscal central competent la care trebuie să depună cererea.

Se reglementează situaţia în care certificatul de atestare fiscală este afectat de o eroare materială. În această situaţie, se întocmeşte un act de îndreptare a erorii materiale, care se comunică contribuabilului.

Se prevede că certificatul de atestare fiscală se poate elibera şi comunica în mediu electronic prin: spaţiul privat virtual; Sistemul informatic PatrimVen; Sistemul informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit.

Potrivit ştirilor juridice, certificatul eliberat şi comunicat conform prevederilor de mai sus este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, şi ştampila organului emitent.

De asemenea a fost modificat modelul de certificat de atestare fiscală şi modelul de cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală.