Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noi reglementări în activitatea Gărzilor forestiere!

Gărzile forestiere au fost înfiinţate ca instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin preluarea atribuţiilor activităţilor, a posturilor şi a personalului de la comisariatele de regim silvic şi cinegetic care se desfiinţează.

În Monitorul Oficial nr. 1053/2019 a fost publicată OUG nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere.

Imposibilitatea coordonării Gărzilor forestiere prin Garda Naţională Forestieră a dus la un ineficient control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia, precum şi la o gravă creştere a infracţionalităţii în ceea ce priveşte furtul materialului lemnos, dar şi prin faptul că se constată un număr tot mai mare de agresiuni împotriva pădurarilor, care îşi riscă în permanent viaţa luptând împotriva celor care taie în mod ilegal lemn din fondul forestier.

Se consideră că înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale, ca direcţie generală în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, este inaplicabilă deoarece în structura acesteia există deja o entitate juridică, şi anume Direcţia generală păduri, care îndeplineşte aceleaşi atribuţii cu cele pe care ar urma să le realizeze Garda Forestieră Naţională.

Potrivit noutăţilor legislative, numărul de posturi pentru Gărzile forestiere se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Menţionăm că până la intervenirea acestei modificări numărul maxim de posturi pentru Gărzi era de 1.007 iar numărul minim de posturi pentru o structură teritorială a Gărzii era de 40.

De asemenea, numărul mijloacelor de transport necesar realizării atribuţiilor Gărzilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Până în momentul actual numărul minim al mijloacelor de transport necesar realizării atribuţiilor Gărzilor şi a Direcţiei era de 250.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are termen 30 de zile pentru a supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere.