Categories
Organizare judiciară

Autorizarea instituţiilor de plată şi a furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

A fost adoptat Regulamentul privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.

Acesta prevede că persoana juridică română sau, după caz, persoana fizică cu sediul profesional în România care intenţionează să presteze servicii de plată în calitate de instituţie de plată sau furnizor specializat în servicii de informare cu privire la conturi trebuie să solicite Băncii Naţionale a României autorizarea sau, după caz, înregistrarea şi să furnizeze, în susţinerea cererii, informaţii conforme cu realitatea, actualizate, complete, clare şi relevante pentru serviciile de plată pe care intenţionează să le presteze.

Solicitanţii trebuie să probeze cu documente adecvate şi actuale informaţiile furnizate Băncii Naţionale a României.