Categories
Articole Drept penal

Noi măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism!

Măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul sectoarelor financiare reglementate, supravegheate şi controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiară au fost adoptate prin Regulamentul nr. 13/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 992/2019.

Entităţile reglementate realizează evaluări proprii de risc prin care identifică, evaluează şi gestionează riscul atât la nivelul clientelei, serviciilor şi produselor oferite, cât şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate, astfel încât să poată demonstra ASF că înţeleg şi administrează adecvat riscul la care sunt sau ar putea fi expuse.

Entităţile rtrebuie să instituie mecanisme interne de protejare a persoanelor desemnate, a ofiţerilor de conformitate şi a angajaţilor care raportează încălcări ale legislaţiei privind spălării banilor şi finanţării terorismului.

Factorii care stau la baza evaluării riscului asociat relaţiilor de afaceri şi tranzacţiilor ocazionale sunt analizaţi permanent de către entităţile reglementate pentru a menţine actualizată relevanţa acestora. Entităţile reglementate evaluează şi integrează informaţiile obţinute în cadrul procesului lor permanent de monitorizare a tranzacţiilor şi relaţiilor de afaceri şi analizează dacă acestea afectează evaluarea riscurilor.

Informaţiile cu privire la factorii de risc privind spălărea banilor şi finanţărea terorismului provin din surse diverse, credibile şi independente, stabilite de entitatea reglementată, accesate individual sau prin intermediul unor instrumente sau baze de date disponibile.

Atenţie! Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să dispună de mecanisme pentru verificarea cel puţin anual, atât în ceea ce priveşte veridicitatea, cât şi în ceea ce priveşte adecvarea, a informaţiilor deţinute despre client şi despre beneficiarul real, proporţional cu nivelul de risc asociat, care să furnizeze entităţii o asigurare rezonabilă că profilul tranzacţional stabilit este corect şi procesul de monitorizare este eficient.