Categories
Organizare judiciară

Consiliul a adoptat concluzii referitoare la prioritățile strategice privind combaterea terorismului

Consiliul a adoptat concluzii referitoare la prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.

Concluziile fac trimitere la îmbunătățirile semnificative recente aduse cadrului de reglementare a combaterii spălării banilor. Punerea în aplicare a celei de a 5-a revizuiri a Directivei privind combaterea spălării banilor, adoptată în mai 2018, noile cerințe de capital pentru bănci (CRD5), adoptate în mai 2019, și revizuirea funcționării autorităților europene de supraveghere, adoptată la 2 decembrie, toate acestea vor consolida normele privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

În acest context, Consiliul îndeamnă la transpunerea rapidă în dreptul intern a întregii legislații privind combaterea spălării banilor și la consolidarea punerii în aplicare efective a acesteia.