Categories
Organizare judiciară

Ce acte normative vor fi discutate astăzi de Guvern?

Guvern a publicat lista actelor care vor fi discutate astăzi în şedinţă.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind siguranţa feroviară


III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Legea nr.162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Varianta de ocolire Bacău”
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului judeţului Buzău
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Mediaş, judeţul Sibiu
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Suplac, judeţul Mureş
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Cristeşti, judeţul Mureş