Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice poate anula unele obligaţii de plată!

Procedură de anulare a obligaţiilor de plată accesorii care se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice a fost recent adoptată.

În Monitorul Oficial nr. 975 din 4 decembrie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 565/2019 privind procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, din 25 noiembrie 2019. 

Sunt prevăzute expres categoriile de debitori care pot beneficia de aceste facilități bugetare:
– debitorii declarați insolvabili, precum și cei aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare
– persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea potrivit Codul de procedură fiscală sau potrivit legilor insolvenței pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii
– debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019.

Potrivit ştirilor juridice se pot acorda următoarele facilităţi bugetare:
a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi sau majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, rămase nestinse la data emiterii “Situaţiei privind declaraţiile şi încasările”, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică A.N.R.S.C.;
b) anularea obligaţiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi sau majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere.

Debitorii care vor să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii trebuie să depună o notificare la registratura A.N.R.S.C.
sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.