Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Învăţământ şi educaţie Persoane juridice. Societăţi

„Investim în copii, investim în viitor” – un program guvernamental și o schemă de ajutor de minimis

Copiii au fost una dintre acele categorii la care mai marii acestei țări nu s-au gândit aproape niciodată îndeajuns de mult. Ori poate s-or fi gândit suficient, dar numeroase proiecte au rămas la nivel de gânduri. Nu s-a acționat.

Zeci de categorii de cetățeni au ieșit în stradă, atunci când legile sau măsurile luate le-au pus în dezavantaj. Copiii, însă, nu protestează, atunci când sunt afectați, prin măsurile întreprinse la nivel central ori sunt uitați, neglijați de către stat. Și nici nu votează.

Totuși, România nu-și poate îngădui să nu-i pună pe copii pe primul plan, măcar de-acum înainte, și să nu aibă, ca preocupări de prim rang, bunăstarea și dezvoltarea armonioasă a tinerei generații. Dacă ne referim la viitorul națiunii române, acesta poate fi redus, în esență, la un singur cuvânt: copiii. Copiii sunt… esența viitorului, pentru orice națiune!

 

Știri juridice

În „Monitorul Oficial” 314/2019 a fost publicată HG 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth – Investim în copii, investim în viitor”. Schema de ajutor de minimis a fost instituită pentru întreprinderi ce prestează servicii de interes economic general iar în cadrul său se va furniza finanțare pentru edificarea, înființarea, amenajarea, înzestrarea grădinițelor cu profil sportiv, precum și pentru asigurarea învățământului preșcolar de specialitate.

Se urmărește, prin  schema de ajutor de minimis, susținerea înființării de grădinițe cu profil sportiv în sensul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor și-n scopul asigurării accesului la aceste grădinițe prin statornicirea unor tarife suportabile.

Ajutorul nu va putea fi acordat, în cadrul schemei la care facem referire, pentru folosirea cu preferință a produselor autohtone față de produsele importate și nici pentru susținerea activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv menite înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate unor alte cheltuieli curente ce privesc activitatea de export.

 

Condiții de îndeplinit

Întreprinderile interesate trebuie să îndeplinească o serie de condiții, spre a beneficia de sprijin. Astfel, ele trebuie să nu se afle în dificultate și să poată dovedi că dețin terenul pe care urmează să fie înființată grădinița pentru o perioadă de minimum un deceniu. De asemenea, întreprinderea care dorește să obțină susținere nu trebuie să fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emisă de către Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de către un furnizor de ajutor de stat ori ajutor de minimis. Dacă întreprinderile au făcut obiectul unei asemenea decizii, această decizie trebuie să fi fost executată deja iar datoria trebuie să fi fost recuperată pe de-a întregul.

Clădirea grădiniței trebuie să posede cel puțin două săli de grupă standard, edificate conform prevederilor legale în vigoare. Trebuie să aibă toate facilitățile de trebuință. Aceste clădiri pot fi construcții nou realizate sau mai vechi, ce vor fi modernizate și amenajate cu modificarea funcțiunii. În cazul în care se utilizează o clădire existentă, în interiorul său nu trebuie să fi funcționat vreo grădiniță sau creșă în ultima jumătate de deceniu.

Trebuie să se țină seama de standardele minimale de construcție, de dotare sportivă și de dotare generală. Desigur, nu va lipsi personalul specializat și nici echipamentele sportive. Într-o astfel de grădiniță vor activa cel puțin zece angajați, atât personal cu rol de deservire, cât și personal de specialitate.

Atenție! Pentru ca beneficiarul să nu fie pus în situația nedorită a înapoia banii primiți cu titlu de ajutor de minimis, activitatea din grădinița cu profil sportiv trebuie să fie menținută, după data la care a fost dobândită autorizația de funcționare, cel puțin zece ani.

Investitorul va trebui să înapoieze suma dobândită ca ajutor de minimis în cazul în care va încălca interdicția de a închide activitatea unor alte grădinițe sau creșe pe care le are în administrare pe o perioadă de șapte ani, socotiți de la data la care s-a acordat ajutorul de minimis. Potrivit recentelor știri juridice, proiectele de investiții realizate conform acestui program vor trebui să fie realizate în maximum 24 de luni de la data de emitere a acordului de finanțare.

 

Care sunt tipurile de cheltuieli eligibile?

În categoria cheltuielilor eligibile intră cheltuielile determinate de către construirea ori amenajarea grădinițelor și a anexelor, cheltuielile cu amenajarea terenurilor de sport, cheltuielile ocazionate de către asigurarea utilităților pentru respectiva unitate, precum și cheltuielile efectuate pentru înzestrarea grădiniței cu active (ne)corporale, cum ar fi obiectele de inventar și mijloacele fixe.

Dintre cheltuielile care nu-s eligibile pentru obținerea alocării financiare nerambursabile fac parte cele ocazionate de către finanțarea proiectului, taxele bancare, comisioanele corespunzătoare creditelor, cheltuielile efectuate cu operațiunile de marketing și acțiunile publicitare.

 

Ce îndatoriri au beneficiarii schemei?

Vreme de patru ani de la dobândirea autorizației provizorii de funcționare, beneficiarul schemei va asigura accesul gratuit pentru minimum 8 procente din totalitatea preșcolarilor înmatriculați, în condițiile în care ajutorul de minimis a fost acordat pentru construirea de grădinițe cu profil sportiv. Dacă ajutorul de minimis s-a acordat pentru înființarea, amenajarea, înzestrarea grădinițelor cu profil sportiv, accesul gratuit va fi asigurat, aceeași perioadă, pentru minimum 4 procente din numărul de preșcolari înmatriculați.

Aceste întreprinderi vor trebui să înlesnească accesul celor mici la grădinițe cu perceperea unor tarife mai scăzute, comparativ cu cele practicate de către grădinițele similare ce au beneficiat de investiții din fonduri proprii, corelate cu costul standard pentru fiecare preșcolar. În grădinițele înființate grație ajutorului de minimis va trebui ca programul să fie unul prelungit.

O asemenea unitate va trebui să funcționeze pe toată durata unui an calendaristic, chiar și-n perioada vacanțelor școlare. Pe durata derulării proiectului și pentru cel puțin șapte ani de funcționare va trebui să fie afișat, într-un loc vizibil, la sediul unității, un text de informare cu privire la participarea la programul „gROwth”.

Obligatoriu, preșcolarii care vor beneficia de acces gratuit la grădiniță trebuie să facă parte din familii care au, la momentul înscrierii, un venit pe membru de familie situat sub salariul minim brut. Preșcolarii vor avea acces gratuit, la instruirea efectuată în cadrul respectivei grădinițe, vreme de un an calendaristic.

În ce mod va fi acordat ajutorul de minimis? Sub forma unui ajutor nerambursabil de până la 500 000 euro de întreprindere. Acesta e menit să acopere cheltuielile eligibile, efectuate pentru construirea, înființarea, amenajarea, înzestrarea de grădinițe cu profil sportiv. Proiectele eligibile vor fi selectate de către o comisie anume constituită, ele fiind examinate în ordinea în care-au fost depuse și finanțate în limitele bugetului repartizat pentru schemă, an de an.

Într-o lume plină de incertitudini, un lucru e sigur: investițiile în bunăstarea și educarea optimă a copiilor sunt unele dintre cele mai bune cu putință. Dacă, în trecut, s-ar fi investit mai mult în copii, România prezentului ar fi fost considerabil mai prosperă, civilizată și dezvoltată. Cu viitorul, cu educarea copiilor, nu-i de joacă!