Categories
Articole Transporturi

Legea taximetriei a fost modificată. Ce e nou?

În ultima perioadă s-a discutat foarte mult despre transportul în regim de taxi, iar Guvernul a promis că va aduce reglementări pentru sancţionarea ridesharingului ilegal.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 289/2019 a fost publicată OUG nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Aceasta este practic a treia încercare de reglementare a sancționării la prima abatere a taximetriei ilegale. Primele două au rămas la stadiul de proiecte uitate în sertar. După ce OUG-ul va intra în vigoare, atunci toți cei care fac taximetrie fără să aibă o autorizație dată conform Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi vor putea fi mult mai ușor amendați – inclusiv cei care folosesc licențe.

Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.

În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi, consiliul local poate aproba, numai în această situaţie, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenţei eliberate în acest scop de A.N.R.S.C., cu autovehiculele deţinute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

Potrivit ştirilor juridice, pe baza autorizaţiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi, pe baza contractului de atribuire în gestiune.

Se reglementează faptul că pe baza autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme obţinute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite deţinătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme deţinute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deţinerii în continuare a unor autorizaţii taxi, obţinute în condiţiile prezentei legi.

Cu toţii ne întrebăm ce efecte va avea asupra Uber? OUG face sancționarea șoferilor Uber mult mai ușoară, în contextul în care, cu toate cerințele impuse de compania Uber pentru înrolarea lor ca șoferi pe această platformă, ei nu se află în legalitate și pe Legea taximetriei. Sancționarea lor a fost posibilă și până acum, doar că se sancționa activitatea de taximetrie în mod repetat.

Modificările vor intra în vigoar abia din 15 iunie, amenzile între 1.000 și 5.000 de lei vor putea fi date pe loc de polițist, pentru că nu va mai fi necesar să fie dovedit că fapta se comite în mod repetat.