Categories
Articole Economie Fiscalitate

Procedura recuperării sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale

Pentru a combate evaziunea fiscală a fost introdus programul loteriei bonurilor fiscale care deşi l-a început s-a bucurat de suuces, pe parcursul timpului şi-a pierdut din popularitate.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, în Monitorul Oficial nr. 72/2019 a fost publicat Ordinul 151/2019 pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute la art. 71 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

Prezentul ordin reglementează etapele, modul de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei utilizate pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale.

Deschiderea, repartizarea şi retragerea creditelor bugetare, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor privind plata sumelor prevăzute la art. 1, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, se organizează în cadrul Direcţiei generale de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (DGLCPFRNC).

În situaţia în care, ulterior efectuării plăţii premiilor aferente unei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, este pronunţată o hotărâre a instanţei de judecată rămasă definitivă, prin care se constată că o persoană are calitatea de câştigător la acea extragere, DGLCPFRNC procedează la punerea în aplicare a acesteia, astfel:
a) dacă în hotărârea judecătorească definitivă este prevăzută suma de plată, DGLCPFRNC efectuează demersurile necesare plăţii sumei respective, în baza hotărârii judecătoreşti, precum şi a datelor transmise de structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul;
b) dacă în hotărârea judecătorească definitivă nu este prevăzută suma de plată, aceasta se determină conform dispoziţiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, de către DGLCPFRNC, în baza unei note de calcul, întocmită de persoanele desemnate din cadrul DGLCPFRNC şi aprobată de directorul general al acesteia. DGLCPFRNC efectuează demersurile necesare plăţii sumei astfel determinate, în baza hotărârii judecătoreşti, a notei de calcul, precum şi a datelor transmise de structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul.

Potrivit ştirilor juridice, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii judecătoreşti definitive, structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul, solicită persoanei stabilite drept câştigătoare prin hotărârea judecătorească transmiterea în format letric cel puţin a următoarelor documente:
a) copia documentului de identitate al câştigătorului;
b) copia extrasului de cont sau coordonatele bancare ale contului în care urmează a fi efectuată plata.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2), structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul, transmite DGLCPFRNC următoarele documente:
a) referatul de instrumentare al cauzei care cuprinde referinţe privind modul de derulare a litigiului în toate fazele procesuale şi propunerea de punere în executare a hotărârii judecătoreşti definitive;
b) hotărârea judecătorească definitivă certificată pentru conformitate de către consilierul juridic care a instrumentat dosarul;
c) copia documentului de identitate al câştigătorului;
d) copia extrasului de cont sau coordonatele bancare ale contului în care urmează a fi efectuată plata;
e) alte documente furnizate de către câştigător, dacă este cazul.

Pentru efectuarea plăţii sumelor şi a impozitului aferent acestora, Ministerul Finanţelor Publice utilizează formularul “Ordin de plată pentru Trezoreria Statului” prevăzut în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), cu modificările şi completările ulterioare.