Categories
Articole Economie

După ce valori stabilesc autorităţile nivelul de trai rezonabil?

Nivelul de trai reprezintă nivelul de bogăție, confort, bunurile materiale și bunurile indispensabile disponibile unei anumite clase socio-economice sau unei anumite zone geografice.

Nivelul de trai include factori precum venitul, produsul intern brut, creșterea economică națională, stabilitatea economică și politică, libertatea politică și religioasă, calitatea mediului, climatul și siguranța. Nivelul de trai este strâns corelat cu calitatea vieții.

În Monitorul Oficial nr. 41/2019 a fost publicată Decizia nr. 7/2018 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil.

După ce valori este stabilit nivelul de trai rezonabil?

Pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil se utilizează valoarea coşului minim lunar de consum stabilită de către Comisia de Insolvenţă la Nivel Central pe baza studiului realizat de către grupul de lucru pentru elaborarea criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil.

Valoarea coşului minim lunar de consum reprezintă pragul minim sub care nu pot fi stabilite cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil. Această valoare reprezintă suma de bani din veniturile debitorului care nu poate fi oprită pentru plata datoriilor deoarece îi este necesară pentru acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurării traiului zilnic pentru sine şi familia sa.

Potrivit ştirilor juridice, valoarea coşului minim lunar de consum este minimul necesar pentru asigurarea respectării drepturilor, libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane ale debitorului şi ale persoanelor cărora acesta le asigură ori le datorează, în condiţiile legii, întreţinere în mod curent.

Ce valoare are coşul de consum?

Valoarea coşului minim lunar de consum diferenţiată pentru debitorul care trăieşte în mediul urban şi membrii familiei sale în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvenţă este:
a) 797 lei pentru fiecare adult;
b) 587 lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani;
c) 419 lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

Valoarea coşului minim lunar de consum diferenţiată pentru debitorul care trăieşte în mediul rural şi membrii familiei sale în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvenţă este:
a) 644 lei pentru fiecare adult;
b) 473 lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani;
c) 339 lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

Pentru stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil se va ţine cont de existenţa oricăror situaţii speciale de sănătate, integritate fizică sau dizabilităţi, în cazul debitorului şi al membrilor familiei sale.

Sumele necesare asigurării plăţii cheltuielilor pentru realizarea tratamentelor medicale în vederea depăşirii acestor situaţii sau a evitării punerii în pericol a vieţii debitorului şi membrilor familiei sale ori a menţinerii unui trai decent şi suportabil pentru persoanele care suferă de dizabilităţi nu pot fi reduse sau eşalonate.

Acestea se adaugă la valoarea coşului minim lunar de consum în cuantumul necesar îndeplinirii tratamentului prescris de medic sau achiziţionării, reparării sau înlocuirii obiectelor indispensabile unor persoane cu dizabilităţi în funcţie de preţurile existente pe piaţa serviciilor şi produselor medicale.

România a ajuns în 2016 la 68% din nivelul de trai mediu al UE 28, potrivit indicatorului de consum individual efectiv (AIC) publicat de Eurostat pentru toate statele membre.

În clasamentul după AIC pe 2017, podiumul este ocupat de țări de limbă germană, cu Luxemburgul detașat la 130% dar în mare pierdere de viteză (145% din media UE în urmă cu cinci ani) și cu Germania și Austria situate în jur de 120%.