Categories
Articole

Procedura de înregistrare a unei mărci la nivelul UE pe înțelesul tuturor

Odată cu liberalizarea circulației mărfurilor și serviciilor la nivelul Uniunii Europene, s-a dezvoltat și ambiția firească a societăților, a profesioniștilor persoane fizice și chiar a persoanelor fizice per se de a-și externaliza activitatea către alte spații geografice. Cine nu aspiră la o afacere înfloritoare?

Împreună cu această ambiție, a apărut și nevoia de a facilita asocierea făcută de consumator între produsele pe care le achiziționează și originea, respectiv calitatea garantată de producător.

Firește, această asociere este facilitată într-un mod eficient și dinamic de utilizarea mărcii, mai cunoscută poate sub denumirea englezească de trademark, care dobândește forme diverse și individualizează activitatea unei entități din spațiul economic. De aici și interesul de a obține protecție pe un spațiu cât mai extins, pentru a asigura un tranzit eficient al bunurilor și produselor pe întreg teritoriul Uniunii Europene, pentru a beneficia de recunoaștere din partea cât mai multor state membre și pentru a preveni, pe cât posibil, situațiile în care alte entități ar profita de reputația creată pentru a-și îmbunătăți afacerea.

Procedura de înregistrare este una destul de complexă, dar poate fi redusă la câțiva pași importanți. Iată care sunt aceștia, astfel cum sunt ei prezentați în știrile juridice.

1.Examinarea

1.1. Informații obligatorii

Cererea de înregistrare trebuie să cuprindă toate informațiile obligatorii, prevăzute de Regulamentul nr. 1001/2017. Informațiile din cerere cuprind date ce permit identificarea solicitantului, lista de produse și servicii pentru care se solicită înregistrarea, potrivit Angajamentului de la Nisa și o reprezentare foarte clară a mărcii.

Cererea de înregistrare este însoțită de plata unei taxe, care variază în funcție de modalitatea de depunere. Cererile se depun exclusiv la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Depunerea se poate face prin completarea formularelor puse la dispoziție pe platforma autorității anterior menționate ori prin trimiterea cererii de înregistrare prin poștă sau servicii de curierat special. În ciuda flexibilității tehnologice, e-mailul nu este o variantă. Pentru depunerea unei cereri de înregistrare online, taxele încep de la 850 de Euro pentru o clasă. Dacă cererea se depune prin utilizarea unui formular tipărit, taxa va fi de 1.000 de Euro.

Limba în care se depune cererea poate fi oricare dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, printre care și limba română. În cazul completării formularului online, este obligatorie selectarea unei a doua limbi din cele 5 limbi de lucru ale Oficiului UE: engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană.

1.2. Condiții privitoare la marcă

Potrivit Regulamentului nr. 1001/2017, publicat în Jurnalul Oficial nr. 154/2017, semnele care pot constitui o marcă UE orice semn, în special cuvinte, inclusiv numele de persoane, sau desene, litere, cifre, culori, forma produsului sau a ambalajului său ori sunete, cu condiția ca astfel de semne să fie în măsură să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi și să fie reprezentate în Registrul mărcilor Uniunii Europene într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul  protecției conferite titularului respectivei mărci.

De asemenea, este necesar să nu fie îndeplinite motivele absolute și motivele relative de refuz prevăzute de art. 7 și 8 din Regulament.

1.3. Remedii

În situația în care cererea de înregistrare nu îndeplinește condițiile astfel prevăzute, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală va pune în vedere solicitantului să remedieze neregulile, respectiv să efectueze plata taxei aferente înregistrării într-un termen de două luni de la primirea notificării. În situația în care neregulile nu sunt remediate în termenul stabilit, Oficiul va respinge cererea sau va considera cererea ca fiind retrasă pentru neefectuarea plății taxei de înregistrare.

2. Opoziția

Ulterior momentului în care are loc publicarea cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană are la dispoziție trei luni pentru a formula o opoziție. Motivele de opoziție se rezumă fie la un drept anterior, fie la invocarea unor cerințe de ordin absolut pe care marca ar fi trebuit sa le respecte.

Terțul își fundamentează opoziția pe un drept anterior atunci când data de depunere a mărcii sale este anterioară datei de înregistrare a mărcii solicitantului. În situația în care opoziția privește motive absolute, acestea se vor referi, cu titlu de exemplu, la caracterul distinctiv al mărcii, la reprezentarea clară a acesteia sau la cerința ca marca să nu reprezinte o descriere a activității.

3. Înregistrarea

Dacă nu se formulează nicio opoziție, iar cererea îndeplinește toate cerințele, marca va fi înregistrată, înregistrarea fiind publicată. Oficiul va emite solicitantului un certificat de înregistrare.

Durata înregistrării unei mărci UE este de zece ani, de la data depunerii cererii, iar înregistrarea poate fi reînnoită pentru o perioadă de zece ani la cererea titularului mărcii sau a oricărei alte persoane autorizate în mod expres de acesta, cu condiția achitării taxelor privind cererea de reînnoire. Taxa de bază pentru reînnoirea unei mărci UE individuale este de 1.000 de Euro, respectiv 850 de Euro în situația în care plata se efectuează prin mijloace electronice.

Dacă ajungeți în acest punct, felicitări, sunteți titularul unei mărci europene!