Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Pensii

ICCJ. Sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii”

Modificările şi completările aduse Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice au adus în practica judiciară probleme de interpretare şi aplicare.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Înalta Curte de Casaţia şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unei chestiuni de drept.

Astfel, ICCJ a fost sesizată în sensul stabilirii dacă sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii” se referă la legea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie sau la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj.

În urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, datele comunicate de instanţele naţionale au relevat că practica judiciară conturată până în prezent nu este unitară, fiind pronunţate soluţii atât în sensul că sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii” din cuprinsul art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010, cât şi în sensul că se are în vedere legea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie al beneficiarului.

Această problemă are un caracter real şi serios, dar şi un grad de dificultate mare, întrucât textul de lege supus interpretării nu menţionează, în mod expres, care este legea aplicabilă în ceea ce priveşte stagiul complet de cotizare ce trebuie utilizat pentru determinarea punctajului mediu anual, cea de la data deschiderii dreptului de pensie sau cea de la data recalculării.

În plus, în condiţiile în care o nouă categorie de pensionari este inclusă, prin textul de lege ce formează obiectul discuţiei, în categoria celor ce beneficiază de punctajul suplimentar, ceea ce constituie, cel puţin aparent, un avantaj pe care legea îl recunoaşte acestei categorii, se ridică, în mod firesc, întrebarea dacă acest avantaj nu este, în realitate, suprimat şi, mai mult, cuantumul dreptului la pensie, privit în ansamblu, diminuat, în cazul în care aceleiaşi categorii nu i se mai recunoaşte beneficiul stagiului de cotizare redus, folosit anterior prevederii legale care îi dă dreptul la majorările de punctaj.

ICCJ a reţinut că textul ce face obiectul sesizării se referă la stagiul prevăzut de legea care dispune recalcularea cu acordarea majorărilor, respectiv Legea nr. 263/2010, caz în care, prin acordarea majorărilor, se pierde beneficiul stagiului redus de cotizare; pensia astfel recalculată este posibil să se micşoreze, însă doar scriptic, rămânând în plată cuantumul mai mare, până la recalcularea conform Legii nr. 221/2018.

Prin Decizia nr. 69/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1037/2018 a fost admisă sesizarea. În concluzie În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, introdus prin Legea nr. 192/2015 pentru completarea acestei legi, sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii” se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010.