Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

Actele de procedură pot fi trimise Curţii de Justiţiei a UE prin intermediul aplicaţiei “e-Curia”

Actele de procedură pot fi depuse şi prin mijloace electronice. Conform legislaţiei europene, o aplicaţie informatică denumită “e-Curia”, comună instanţelor care compun Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, permite depunerea şi notificarea de acte de procedură pe cale electronică.

În Jurnalul Oficial al UE nr. 293/2018 a fost publicată Decizia referitoare la depunerea şi la notificarea de acte de procedură prin intermediul aplicaţiei e-Curia.

Prin prezenta Decizie urmează a fi abrogată Decizia Curții din 13 septembrie 2011 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia.

Decizia din 16 octombrie 2018 (în continuare „Decizia”) stabilește că „e-Curia” reprezintă o aplicație informatică ce permite depunerea și comunicarea de acte de procedură pe cale electronică celor trei instanțe CJUE.

Utilizarea acestei aplicaţii presupune deschiderea unui cont de acces şi impune recurgerea la un nume de utilizator şi la o parolă personale.

Se consideră că un act de procedură depus prin e-Curia este originalul acelui act, în sensul articolului 57 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, în cazul în care au fost utilizate numele de utilizator şi parola personale ale reprezentantului unei părţi sau ale unei persoane care acţionează în numele unei instanţe a unui stat membru pentru a efectua această depunere. Utilizarea acestui nume de utilizator şi a acestei parole echivalează cu semnarea actului în cauză.

La actul de procedură depus prin e-Curia trebuie să se ataşeze anexele care sunt menţionate în cuprinsul său, precum şi opisul acestora. Nu este necesară depunerea de copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actului depus prin e-Curia şi ale eventualelor sale anexe.

Momentul la care se consideră că un act de procedură este depus, este cel al validării depunerii acestui act de către reprezentantul părţii sau de către persoana care acţionează în numele instanţei în cauză. Cu menţiunea că ora luată în considerare este cea a Marelui Ducat al Luxemburgului.

Destinatarii notificărilor prevăzute la articolul precedent sunt înştiinţaţi, prin e-mail, în legătură cu orice notificare care le este adresată prin e-Curia. Actul de procedură este notificat în momentul în care destinatarul solicită accesul la acest act. În lipsa unei cereri de acces, se consideră că actul a fost notificat la expirarea celei de a şaptea zile care urmează celei a trimiterii e-mailului de înştiinţare.

În cazul în care o parte este reprezentată de mai multe persoane sau în cazul în care mai multe persoane sunt abilitate să acţioneze în numele unei instanţe a unui stat membru, momentul luat în considerare pentru calculul termenelor este cel al primei cereri de acces efectuate.

Menţionăm că aceste prevederi vor intra în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare.