Categories
Articole Domeniul energetic Economie Protectia mediului

A fost publicată noua procedură de facturare a certificatelor verzi! Ce prevede?

Vrând, nevrând – sau mai bine zis prin puterea legii – consumatorii de energie electrică din România au fost transformați în „ecologiști”. Contează mai puțin (sau deloc) dacă un consumator rezonează cu ideile ecologiste. Pentru că toți consumatorii finali au devenit, automat, susținători financiari ai „energiei verzi”. Este, de acum, cunoscut sistemul prin care producătorii de „energie verde” beneficiază de susținere, din partea statului, prin intermediul acestor certificate verzi.

De mai bine de un deceniu, valoarea certificatelor verzi este imprimată – negru pe alb – pe facturile primite și plătite de către consumatorii finali, inclusiv de către consumatorii casnici. După cum consumatorii finali de energie electrică plătesc, vrând, nevrând, contravaloarea certificatelor verzi, la rându-le furnizorii de energie sunt obligați să achiziționeze aceste titluri ce atestă producerea energiei din surse regenerabile (energie solară, eoliană, hidroenergie etc.). Consumatorul nu se poate eschiva, în niciun fel, de la achitarea sumei ce figurează pe factură, aferentă certificatelor verzi. În toată această „afacere”, câștigători sunt producătorii de energie electrică din surse regenerabile.

Certificatul verde este un titlu care confirmă că a fost produsă o anume cantitate de energie electrică, din surse regenerabile de energie. Certificatul verde se poate tranzacționa, distinct de cantitatea de energie electrică pe care o reprezintă, pe o piață organizată în acord cu litera legii. Se cuvine să facem, aici, precizarea că un certificat verde nu poate avea calitatea de instrument financiar.

 

Noutăți legislative

În „Monitorul Oficial” 953/2018 a văzut lumina tiparului Ordinul președintelui ANRE 187/2018 pentru aprobarea procedurii de facturare a certificatelor verzi. Noua procedură stabilește atât modalitatea de facturare a certificatelor verzi la consumatorii finali, cât și modul de regularizare a certificatelor verzi la această categorie de consumatori.

Se referă, de asemenea, și la obligațiile de raportare referitoare la facturarea sau regularizarea certificatelor verzi corespunzătoare energiei electrice facturate ori furnizate consumatorilor finali de către furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuție ce se ocupă cu revânzarea energiei electrice achiziționate de la furnizorii de energie electrică către consumatori finali de energie racordați la rețelele de distribuție ale acestora și de către producătorii de energie care alimentează consumatorii racordați prin linii directe la centralele deținute.

Din recentele știri juridice rezultă că prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din sesiunile de tranzacționare pe piața centralizată de certificate verzi din perioada 01.01-31.07.2018 și din perioada 01.08-31.12.2018 este socotit, cu patru zecimale, ca valoare medie ponderată a prețurilor de închidere din sesiunile de tranzacționare din piața centralizată anonimă de certificate verzi pentru fiecare perioadă, urmând a fi publicat de către Operatorul pieței de certificate verzi până la data de 31.01.2019.

Procedura cea nouă va fi aplicată furnizorilor de energie electrică – în activitatea de facturare sau regularizare a certificatelor verzi la consumatorii finali și producătorilor de energie electrică care alimentează consumatorii racordați prin linii directe de centralele electrice pe care le dețin, în facturarea și regularizarea certificatelor la consumatorii finali.

Contravaloarea certificatelor verzi va fi facturată consumatorilor finali de către furnizorul de energie electrică, în ceea ce privește energia electrică facturată pentru aceștia în intervalul de facturare. Această contravaloare va fi evidențiată în mod aparte în factura emisă pentru energia electrică. Contravaloarea certificatelor verzi, ce se va regăsi în orice factură de energie electrică emisă consumatorilor finali, va fi socotită ținându-se seama de cantitatea de energie electrică facturată în intervalul de facturare, de cota anuală obligatorie estimată de achiziție de certificate verzi aplicabilă în intervalul de facturare, precum și de prețul mediu ponderat al certificatelor verzi din luna anterioară lunii de emitere a facturii.

 

Informații prezentate în factură

Fiecare factură de energie electrică pe care un furnizor o va emite pentru un consumator final va trebui să cuprindă distinct contravaloarea certificatelor verzi aferentă energiei electrice facturate. La poziția din factura de energie electrică rezervată contravalorii certificatelor verzi vor fi precizate informații legate de perioada de facturare a contravalorii certificatelor verzi, cantitatea de energie electrică pentru care se facturează certificatele, prețul unitar, valoarea certificatelor, dar și informații privind temeiul legal.

Perioada de facturare a contravalorii certificatelor verzi corespunde cu perioada de facturare a energiei electrice, defalcată pe perioade din interiorul intervalului de facturare, în vreme ce cantitatea de energie electrică pentru care se facturează certificatele verzi va rezulta prin diminuarea cantității de energie facturate cu cantitatea de energie electrică exceptată sau defalcată pe perioadele aflate în cadrul intervalului de facturare.

Informațiile ce se referă la perioada de facturare a contravalorii certificatelor verzi, cantitatea de energie electrică pentru care se facturează certificatele, prețul unitar, valoarea certificatelor și acordurile de exceptare de la plata unui procent din numărul de certificate verzi aferente cotei obligatorii de achiziție trebuie să fie prezentate amănunțit într-o anexă la factură, pentru fiece loc de consum în parte. Prin înțelegerea părților, aceste date pot fi prezentate pentru toate locurile de consum ce aparțin unui consumator.

Temeiul legal – un alt aspect important, va cuprinde informații referitoare la ordinele președintelui ANRE de aprobare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aplicabile în intervalul de facturare; este inclusă și valoarea cotelor estimate de achiziție de certificate verzi ce se aplică în intervalul de facturare.

Tot aici se încadrează și datele ce privesc acordurile de exceptare de la plata unui procent din numărul de certificate verzi corespunzătoare cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi. Va trebui, menționat, de asemenea, și prețul mediu ponderat al tranzacțiilor încheiate pe piața centralizată anonimă de certificate verzi din luna anterioară, aplicabil în intervalul de facturare.

 

Achitarea contravalorii. Cine scoate banii din buzunare?

În materie de certificate verzi, există, după cum se știe, un sistem de cote obligatorii, acesta fiind, de fapt (și de drept), un mecanism de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, prin aplicarea unor cote obligatorii anuale de achiziție de certificate. Conformându-se legii, furnizorii de energie electrică achiziționează certificatele verzi. Ce le mai rămâne de făcut consumatorilor finali? Să achite contravaloarea acestora, conform facturilor!