Categories
Articole Profesii juridice

Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii a suferit ample modificări!

În Monitorul Oficial al României a fost publicată Legea nr. 234/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Prin Legea nr. 234/2018, Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii a suferit ample modificări, atât în privința modului de organizare și funcționarea a Secției pentru procurori din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, cât și a Secției pentru judecători.

Care sunt noutăţile legislative?

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ca urmare a modificărilor implementate la art. 5 lit. a), poate fi alcătuită opțional și cu un procuror de la DIICOT.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul judecătorilor și procurorilor numiți de Președintele României, cu o vechime de cel puțin 7 ani în funcția de judecător sau procuror definitiv și care nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani.

Important este că judecătorii și procurorii detașați la alte autorități decât instanțe sau parchete nu pot candida pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, iar judecătorii și procurorii delegați sau detașați la alte instanțe sau parchete nu pot candida decât pentru instanța sau parchetul de la care au fost delegați sau detașați. Nu pot fi aleși membri ai Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii și procurorii care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea în afara cadrului legal, precum și cei care au un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege.

Împotriva candidaților care și-au depus candidatura la instituțiile conform art. 7 alin. (4) din Legea CSM, candidații, ori colegii lor care activează la același nivel de instanță sau parchet, pot depune opoziții în termen de 5 zile. Opoziția urmează a fi depusă la CSM, care și urmează să o soluționeze (cu drept de contestare a Deciziei la Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție).

Art. 29 a fost îmbogățit cu un nou aliniat – (11) – care valorifică principiile transparenței în activitatea instituțiilor de stat și a publicității: În vederea asigurării transparenței, ședințele Consiliului Superior al Magistraturii se desfășoară în condiții de publicitate:
a) ședințele publice de plen și de secții se transmit în direct, audiovideo, pe pagina de internet a Consiliului, se înregistrează și se publică pe pagina de internet a Consiliului, cu excepția deliberărilor și a audierilor în materie disciplinară;
b) hotărârile Consiliului adoptate în plen sau secții se supun în mod corespunzător prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu excepția hotărârilor în materie disciplinară și în materia carierei magistraților, precum și cu excepția hotărârilor adoptate în aplicarea prevederilor art. 32 din prezenta legea;
c) în finalul hotărârilor adoptate de plen sau secții se vor menționa, fără a afecta secretul votului, numărul de voturi «pentru», numărul de voturi «împotrivă» și numărul de voturi «abținere», după caz.

Legea de modificare a introdus norma care reglementează că, Consiliul Superior al Magistraturii poate desfășura acțiuni de cooperare cu instituții ale sistemelor judiciare din alte state.