Categories
Articole Fiscalitate

În domeniul fiscal au fost aduse modificări semnificative!

Ţinând cont de situaţia imperativă în privinţa asigurării cu energie termică a populaţiei în sezonul rece 2018 – 2019, dat fiind caracterul social al serviciului public şi, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje şi întreruperi determinate de lipsa disponibilităţilor în bugetele locale, corelat cu responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale, luând în considerare faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de alocare a sumelor din impozitul pe venit şi din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi având în vedere faptul că în prezent excedentul bugetului local poate fi utilizat numai pentru finanţarea unor categorii de cheltuieli de funcţionare a fost adoptată OUG nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial nr. 854/2018.

Printre principalele acte normative modificate sau completate de OUG nr. 89/2018 se enumeră:
– Codul Fiscal
– Ordonanța de urgență nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
– Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local
– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Potrivit noutăţilor legislative modificările esențiale aduse de OUG nr. 89/2018 se referă la:
– extinderea aplicări cotei reduse TVA de 5% asupra sectorului turistic, precum sunt cazările în cadrul sectorului hotelier, serviciile de camping, acordările facilităților sportive – modificare care are ca scop stimularea turismului.
– acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata anticipată a sumelor stabilite din deciziile de impunere anuală, care au în vedere definitivarea impotentului anual pe veniturile realizate pe persoanele fizice în anul 2017 și definitivarea CAS datorată de persoanele fizice, pentru perioadac 2016-2017, dacă vor fi plătite până la data de 15 decembrie.
–  încetarea obligației de plată privind CASS stabilită prin Decizia de impunere se face prin declararea veniturilor în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, sau prin notificarea organului fiscal de către contribuabilii care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției sau de către cei care realizează venituri pentru care obligația declarării revine plătitorilor, după caz.
–  La depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit şi CASS, precum în cazul încetării obligației de plată a CASS se anulează obligațiile de plată privind CASS stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, aferente perioadei începând cu luna depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, sau începând cu luna depunerii notificării, inclusiv.

Menţionăm că ordonanţă a intrat deja în vigoare cu unele excepţii din domeniul fiscal.