Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CCR. Sesizare de neconstituționalitate ref. modificarea Legii administrației publice locale

Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, obiecție formulată Președintele României, potrivit unui comunicat.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică este neconstituțională în ansamblul său.

Curtea a reţinut, în esență, că legea ce face obiectul controlului de constituţionalitate a fost adoptată cu încălcarea dispozițiilor art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 din Constituţie, care consacră principiul bicameralismului Parlamentului.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și prim-ministrului.