Tag: constituţionalitate

 • Legea privind declasificarea unor documente este neconstituțională

  Miercuri, 30 ianuarie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi din Constituție și al art. 11 alin. (1) lit. A. a) și art.1 5 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, obiecția de neconstituționalitate a Legii privind declasificarea unor documente, în ansamblul său, obiecții…

 • Prevederile care reglementează perioada de probă încalcă dispoziţiile constituţionale?

  Codul muncii prevede că pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Iar pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual…

 • CCR. Sesizare de neconstituționalitate ref. modificarea Legii administrației publice locale

  Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, obiecție formulată Președintele României, potrivit unui comunicat. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția…

 • CCR a fost sesizată cu privire la modificările Legii privind bunurile proprietate publică

  Președintele României, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. În temeiul dispozițiilor art. 146…

 • CCR a admis parţial sesizarea privind modificările Codului de procedura civilă

  Curtea Constituţională a României a admis parţial sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu modificările aduse Legii referitoare la Codul de procedură civilă. CCR precizează că a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate formulată, constatând că dispoziţiile art. I pct. 37 şi pct. 58 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.…

 • A fost sesizată CCR cu privire la Legea pentru modificarea Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii

  Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituţională a României (CCR) cu privire la legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, anunţă Administraţia Prezidenţială. „Pentru a decela competenţele constituţionale ale celor două secţii ale Consiliului Superior al Magistraturii prin raportare la rolul constituţional general al Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, trebuie…

 • Unele dispoziţii din Legea educaţiei naţionale au fost declarate neconstituţionale

  Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile articolului 37 alineatul 3 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 sunt neconstituţionale. Potrivit unui comunicat de presă al CCR, dispoziţiile în cauză, care spun că ‘Funcţiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, condiţiile care se cer pentru…

 • Procedura camerei preliminare, din nou în atenţia CCR!

  În procedura camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară, soluţionează cererile şi excepţiile formulate ori excepţiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate, ascultând concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt prezente, precum şi ale procurorului. Această procedură,…

 • Excepţia de neconstituţionalitate constă în compararea mai multor prevederi legale între ele. Ce va decide CCR?

  Legislaţia penală prevede posibilitatea de a face plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Astfel, art. 340 alin. 1) C. procedură penală prevede că persoana a cărei plângere împotriva soluţiei de clasare, dispusă prin ordonanţă sau rechizitoriu, a fost respinsă poate face plângere, în termen de 20 de zile de la comunicare, la…

 • A fost publicată motivarea deciziei privind iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei!

   Motivarea Deciziei privind iniţiativa cetăţenească a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 857/2016. Expunerea de motive Potrivit expunerii de motive care însoţeşte propunerea legislativă a cetăţenilor, aceasta a fost iniţiată pentru a înlătura orice echivoc pe care utilizarea termenului de “soţi” în cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituţie ar putea să-l creeze în conturarea…