Categories
Financiar bancar Ştiri

Au fost modificate Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 792 din data de 17 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile.

Au fost modificate Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate:

– prin introducerea unei noi subsecțiuni 4.13.6. „Distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar”;
–  în Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduce contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” (A);
– la capitolul 16 „Funcțiunea conturilor” se introduce funcțiunea contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”;
– introducerea pct. 602 cu privire la entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende.

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, au fost modificate:

– prin introducerea pct. 91,1731 și 173cu referire la entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende.

Conform Ordinului situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului financiar.