Categories
Articole Fiscalitate

A fost aprobată procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice

Stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil datorat şi regularizarea acestuia cu plăţile anticipate datorate de contribuabili pentru anul 2017 se efectuează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 745 din data de 29 august 2018, a fost publicat Ordinul nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Procedura, în stabilirea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, stabilește pașii după cum urmează:
– înregistrarea declarațiilor de impunere anuală în aplicația informatică;
– identificarea contribuabililor care nu au depus declarația de impunere anuală;
– notificarea contribuabililor care nu au depus declarația de impunere anuală;
– procesarea declarațiilor de impunere anuală;
– verificarea de coerență a datelor declarate de contribuabili;
– recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale;
– stabilirea bazei de impozitare;
– emiterea deciziilor de impunere;
– comunicarea deciziilor de impunere.

Contribuabilii persoane fizice nu au obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul 2017, dacă până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative au depus la organul fiscal Declarația privind veniturile realizate din România (formularul 200) sau Declarația privind veniturile realizate din străinătate (formularul 201).

În cazul în care, pentru veniturile realizate în anul 2017, se depune și Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – cap. I „Date privind veniturile realizate în anul 2017”, organul fiscal utilizează pentru definitivarea anului 2017 datele declarate în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Declaraţiile de impunere anuală primite până la data de 31 iulie 2018 se procesează până la data de 31 august 2018. Compartimentul de specialitate poate compara datele declarate de contribuabil cu orice informaţii relevante, existente în evidenţa fiscală iar în cazul în care, după verificarea coerenţei datelor, constată neconcordanţe între sumele declarate de contribuabili şi cele existente în evidenţa fiscală, inclusiv nedeclararea unei surse de venit, compartimentul de specialitate notifică contribuabilii privind aceste aspecte.

Ca o etapă finală, după înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării deciziilor de impunere, compartimentul de specialitate transmite, automat, prin sistemul informatic, datele privind sumele stabilite prin deciziile de impunere şi data comunicării acestora către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori persoane fizice.